گروه صنعتی نانو طراحارائه دهنده خدمات حرفه ای طراحی صنعتی و مهندسی معکوس ؛ نمونه سازی سریع

روانشناسی صنعتی سازمانی به مثابه روان کننده ای در میان چرخ‌دنده های کسب و کار شما می باشد. در تخصصی ترین جنبه های هر کسب و کار این عوامل و عناصر انسانی هستند که تعیین کننده پیشرفت  میباشند. 

 کاربرد چندگانه: قطعات ساخته شده توسط این روش در طراحی صنعتی، اتومبیل سازی، بسته بندی، آموزش، کفش سازی، پزشکی، صنایع هوافضا و ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد.

آنالیز محصول جهت شناخت مواد تشکیل دهنده –سیستم کاری-نحوه عملکرد در مجموعه کمتر شدن هزینه های طراحی،ساخت مجدد آن محصول قبل از بدست آوردن تکنولوژی

طراحی صنعتی در واقع طراحی محصولاتی است که در ابعاد وسیع به تولید انبوه می رسند و تفاوت طراحی آن در این است که،کارکرد و پیش بینی های تولید انبوه نیز در طراحی مورد نظر قرار می گیرند