">

گروه صنعتی نانو طراح

بررسی توربین های بادی

بررسی توربین های بادی

بررسی توربین های بادی

در علوم طراحی و مهندسی بشر به پیشرفت های چشمگیری دست یافته که یکی از آنها تولید برق از انرژی بادی است.

اگرچه طراحی های مختلفی برای توربین بادی موجود می باشد ولی به طور عمده به دو دسته کلی بر اساس جهت محور چرخش تقسیم بندی می شوند:

 محور افقی:  (Horizontal Axis Wind Turbines(HAWTS که نوع رایج آن می باشد.

محور عمودی: (Vertical Axis Wind Turbines(VAWTS

توربین های مختلفی از نظر شکل و نوع کاربرد تا کنون طراحی و ساخته شده است که از پرکاربرد ترین نوع آن که دارای پره هایی از ۲ الی ۴ پره میباشد که در زندگی روزمره دیده اید.یا شاید با آن سرو کار داشته اید!

امروز به بررسی انواع متداول توربین های بادی و مقایسه آن با نوع سه پره میپردازیم

 

بررسی توربین بادی

توربین بادی

 

 

در ویدئو زیر ببینید مقایسه توربین های سه پره به نسیت انواع دیگر آن…