">

گروه صنعتی نانو طراح

گوگل با تکنولوژی جدید خود همه را شگفت زده کرد!!

گوگل با تکنولوژی جدید خود همه را شگفت زده کرد!

گوگل با تکنولوژی جدید خود همه را شگفت زده کرد!

همزمان با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد نیاز های جدید در زندگی روزمره ؛ متخصصان گوگل بر آن شدند تا با عرضه تکنولوژی جدیدی همگان را شگفت زده کنند.

با این تکنولوژی جدید که در ویدیو ذیل به ان اشاره شده است با بهره گیری از هوش مصنوعی و تلفیق آن با طراحی صنعتی گامی رو به پیشرفت تکنولوژیکی زندگی بشر برداشتند.