">

گروه صنعتی نانو طراح

محکومیت حملات تروریستی امروز تهران

محکومیت حملات تروریستی امروز تهران

ایران سرسبز و اباد

محکومیت حملات تروریستی امروز تهران

این آشوب
برای فتح توست
سرت را بالا بگیر ایرانم
ما دور تا دورت را سنگریم

#اللهم الرزقناشهادت فی سبیلک

صحنه گردانان ترور، مانند همیشه با کلیّت ملت ایران دشمنی دارند و هدف اصلی آنها ایجاد خلل و ترس در صفوف بهم پیوسته مردم این مرز و بوم است.

بدین وسیله ابراز همدردی خود را با مردم صبور ایرانمان داریم.نامت بلند اوازه باد ایران من.در جهت پاسداری از خون شهیدان وطن میکوشیم و خود را متعهد به کمک به سرزمینمان در عرصه علم و تکنولوژی میدانیم و

شهادت هموطنان عزیزمان را در حملات تروریستی امروز تبریک و تسلیت عرض می نماییم.گروه صنعتی نانو طراح.

 

سربلند تر از همیشه.وطنم.ایران آباد و سرسبز.نامت بلند باد.