">

گروه صنعتی نانو طراح

پرینتر سه بعدی خورشیدی!!

پرینتر سه بعدی خورشیدی

پرینتر سه بعدی خورشیدی

پرینتر سه بعدی خورشیدی

محققان پرینتر سه بعدی ای ساختند که با استفاده از نور خورشید و منعکس کردن آن در یک نقطه کانونی همانند ذره بین بر روی دانه های شن و با بهره گیری از فقط نور خورشید به ساخت قطعات مجسمه وار میپردازد.

این تکنولوژی از پرینتر سه بعدی که به صورت روز افزون در حال به روز رسانی میباشد طرح های مختلفی به صورت مجسمه میسازد.

هرچند از نظرکیفیتی کار با این  نوع پرینتر سه بعدی چنگی به دل نمیزند اما ورود این تکنولوژی و استفاده از انرژی خورشیدی در پرینتر های سه بعدی نوید بخش تحول های جدید در این عرصه از علم و تکنولوژیست.

هرچند در گذشته استفاده از لیزر و پودر فلزات یا غیر فلزاتی همچون کانی ها و حتی شن و ماسه , شیشه و … میسر شده بود اما جایگزینی توان خروجی لیزر با انرژی خورشیدی در این پرنتر سه بعدی خورشیدی  این صنعت را رو به پیشرفت نوید میدهد.

در پایان میبینیم فیلمی از نحوه کارکرد این پرینتر سه بعدی خورشیدی که به سان کاتر ( کاتر خورشیدی ) است.