">

گروه صنعتی نانو طراح

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

 

روانشناسی صنعتی سازمانی به مثابه روان کننده ای در میان چرخ‌دنده های کسب و کار شما می باشد. در تخصصی ترین جنبه های هر کسب و کار این عوامل و عناصر انسانی هستند که تعیین کننده پیشرفت یا نزول  می باشند. ما روانشناس صنعتی و سازمانی هستیم. ما دستان گریسی یا روپوش سفید نداریم تا دیگران را تحت تاثیر خود قرار دهیم ولی به خوبی می دانیم که این گروه های مختلف کاری چه کم دارند ، چگونه به هماهنگی و هم افزایی می رسند و در چه شرایطی به شکلی سالم تر و موثرتر اهداف سازمان ها را تحقق می بخشند. ما تحقق چشم انداز و ماموریت شرکت خود را به عنوان رسالتی اجتماعی و انسانی پذیرفته ایم.

 

چشم انداز

ما ارایه کننده بهترین راه کارها و خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی در جهت بهبود محصولات و خدمات شما خواهیم بود.

 

ماموریت

ماموریت ما تولید، گسترش و کاربرد دانش بومی همگام با استانداردهای جهانی است که موجب اثربخشی و بهره وری بیشتر نیروی انسانی و ساختار سازمانی در ابعاد مختلف است که سرانجام ان به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می انجامد.

 

فلسفه وجودی

انسان سرمست از فتح قلمروهای طبیعت و پیشرفت فن آوری ، خود را فراموش نموده است . فراموش کرده است که پشت هر ابزار جدید ذهنی انسانی قرار داشته است و این فن آوری نیست که مسئولیت دست یابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی را بر گردن می گیرد. با کم شدن فاصله بین تولید و دانش در سایه دانش اطلاعاتی و ارتباطی ، نقش انحصار فن آوری در دست صاحبان سرمایه مالی کاهش یافته است. اعتقاد راسخ داریم که اینک فرصتی عظیم برای بازشناسی ارزش های انسانی فراهم آمده است. عصر حاضر دنیای دانش محوری، اقتصاد دانش بنیاد و سرمایه انسانی است. الزام عصر حاضر نیز نیاز به نیروی متخصص است. این است دلیل گذر صنعت و خدمات از عصر خودکارسازی و تحقیر نیروی انسانی.
این سرمایه نیاز به مراقبت و پرورش در همه سطوح از رهبران و مدیران تا نیروی کار صف دارد.

اهداف کلی ما عبارتند از

  1. کمک به شکوفایی بذر استعدادهای نهفته افراد در زمینه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی.
  2. کمک به تبدیل استعدادهای سازمانی به نتایج قابل لمس مالی و اجتماعی.
  3. کمک به ارتقای روابط اقتصادی و اجتماعی ای به منظور افزایش بهزیستی فعالان بخش های مختلف اقتصاد و اجتماع.
  4. ارتقای نقش و ارزش دانش رفتاری صنعتی و سازمانی در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی.

 

ارایه راهکار های جدید در قالب مشاوره تخصصی ارمغان پیشرفت و نو آوری ما به شماست.