">

گروه صنعتی نانو طراح

ژیروسکوپ ژیروسکوپ ژیروسکوپ وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و یا حفظ جهت می‌باشد که از اصل بقای تکانهٔ زاویه‌ای استفاده می‌کند یک ژیروسکوپ مکانیکی...
نمایش اولین هواپیمای بدون سر نشین ساخته شده توسط پرینت سه بعدی اولین هواپیمای بدون سر نشین ساخته شده توسط پرینت سه بعدی نمایش اولین  هواپیمای بدون سرنشین ساخته شده...