">

گروه صنعتی نانو طراح

پرینتر های چهار بعدی (4D Printing) پرینتر های چهار بعدی (4D Printing) مدت زمانی کوتاه پس از توسعه پرینترهای سه بعدی، اکنون به مفاهیم جدیدی به نام پرینترهای چهار بعدی...
ساخت اولین موتور جت به روش پرینت سه بعدی محققان استرالیایی موفق بهساخت اولین موتور جت به روش پرینت سه بعدی شدند &nb p; در پروژه ای که دانشگاه و CSRIO  با یکدیگر انجام...