">

گروه صنعتی نانو طراح

توربین بادی توربین بادی : اگرچه طراحی های مختلفی برای توربین بادی موجود می باشد ولی به طور عمده به دو دسته کلی بر اساس جهت محور چرخش تقسیم بندی می شوند: &nb p; محور...