">

گروه صنعتی نانو طراح

ساخت توربین گازی جدید با پرینت سه بعدی فلزات به کار گیری تکنولوژی پرینت سه بعدی فلزات در صنعت ساخت توربین های گازی شرکت جنرال الکتریک با به کار گیری از تکنولوژی...
نمایش اولین هواپیمای بدون سر نشین ساخته شده توسط پرینت سه بعدی اولین هواپیمای بدون سر نشین ساخته شده توسط پرینت سه بعدی نمایش اولین  هواپیمای بدون سرنشین ساخته شده...
توربین بادی توربین بادی : اگرچه طراحی های مختلفی برای توربین بادی موجود می باشد ولی به طور عمده به دو دسته کلی بر اساس جهت محور چرخش تقسیم بندی می شوند: &nb p; محور...