">

گروه صنعتی نانو طراح

پرینت سه بعدی مولکول‌ها با پرینترهای سه بعدی همه چیز ساخته شده است، ظاهرا این پرینترها به سطحی دیگر از مفهوم  Do it your elf رسیده‌اند امروزه داشمندان با استفاده از...